فناوری های نوین کشاورزی

در این دسته مادر، مقالات و اخبار مربوط به تکنولوژی های جدید کشاورزی از قبیل: کشاورزی عمودی، فناوری های نوین آبیاری، استفاده از پهپادها در کشاورزی و … آپلود خواهد شد.

فروردین, 1399

  • 30 فروردین

    آنچه باید درباره کشاورزی عمودی بدانیم

    تا سال 2050 ، انتظار می رود که 2 میلیارد انسان دیگر به جمعیت کره زمین اضافه گردد که تهیه غذا برای آنها، یک نگرانی بزرگ خواهد بود. همچنین، به دلیل توسعه صنعتی و شهر نشینی، میزان زمین های قابل کشت روز به روز در حال کاهش می باشند. به …